Aanmelden kunst- en cultuuraanbieder

Vul het formulier in om kenbaar te maken dat je een activiteit wilt aanbieden tijdens de Kinderkunstweek. Na goedkeuring worden je gegevens op de website van Kinderkunstweek gepubliceerd, zodat scholen en ouders met je in contact kunnen komen. Via je persoonlijke profiel kun je vervolgens de activiteiten toevoegen. Je hoeft er nu dus nog niet uit te zijn, wat je precies wilt gaan organiseren!

Aanmeldformulier voor aanbieders

Adres
Algemeen nummer voor eventuele vragen bezoekers
Contactpersoon
Ons aanspreekpunt bij de aanbieder / culturele instelling
Graag een korte toelichting op de activiteiten die je tijdens de Kinderkunstweek wilt aanbieden.