Niet te eten!

Voedsel in de kunst

Je kan niet zonder eten.
Voedsel: net zo broodnodig als kunst.
… en daarom is dit thema van de KKW niet te missen!

Schuif ook aan bij de KKW van 2021.

Lespakket

Voor de scholen maken we complete kinderkunstweekpakketten. Met weinig voorbereiding worden kinderen kunstkijkers en gaan ook zelf aan het werk.

De buitenschoolse opvang kan hierbij aansluiten en ook na schooltijd kunstaanbieders bezoeken of kinderkunstopdrachten maken.

De subthema's