Organisatie

De Kinderkunstweek wordt georganiseerd door de commissie Kinderkunstweek die gevormd wordt door:
Bram de Muijnck (projectleider en voorzitter)
Marja Geerse (mede-projectleider en secretaris)
Kathrin Ginsberg (directeur CBK Zeeland)
Tessa Sonnemans (adviseur cultuureducatie Cultuurkwadraat/KEW Walcheren)
Tijl Clement (projectcoördinator cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen)

Projectondersteuning:
Annie de Nooijer (CBK Zeeland, website)
Pleun Meijer (CBK Zeeland, adviezen)
Ella Lijnse (adviezen speciaal onderwijs)
Martien Luteijn (adviezen)
Esmeralda van Stee (website, social media)
Sharon van ’t Kruys (adviezen buitenschoolse opvang)

Ideeënboek & digitale materialen:
Marja Geerse (schrijfster boek & ontwerper lessen en opdrachten)
Martien Luteijn (vormgever boek, illustraties en digitale lessen)
Mary Remijnse (filmmaker)

De Stichting Kinderkunstweek wordt geleid en vertegenwoordigd door het bestuur:
Dhr. K. Scherphuis (voorzitter)
Dhr. F. van de Velde (secretaris)
Dhr. A.M. de Looff (penningmeester)
Mw. K.M. Ginsberg
Mw. M.J.P. Heuvelmans