Organisatie

De Stichting Kinderkunstweek is een onafhankelijke stichting.

De Kinderkunstweek wordt georganiseerd door de commissie Kinderkunstweek die gevormd wordt door:

 • Bram de Muijnck (projectleider en voorzitter)
 • Marja Geerse (medeprojectleider, secretaris, lesontwerpen en eindredactie materiaal)
 • Kathrin Ginsberg (directeur CBK)
 • Melissa Vos (adviseur cultuureducatie en -participatie Kunsteducatie Walcheren)
 • Tijl Clement en Monika van de Ree (projectcoördinatoren cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen)
 • Talitha van de Stolpe (adviseur KCE Oosterschelderegio)    

Projectondersteuning:

 • Annie de Nooijer (CBK Zeeland, website)
 • Ella Lijnse (adviezen speciaal onderwijs)
 • Martien Luteijn (adviezen)
 • Esmeralda van Stee (website, social media)
 • Sharon van ’t Kruys (adviezen buitenschoolse opvang)

Ideeënboek & digitale materialen:

 • Marja Geerse (schrijfster boek & ontwerper lessen en opdrachten)
 • Martien Luteijn (vormgever boek, illustraties en digitale lessen)
 • Mary Remijnse (filmmaker)

De Stichting Kinderkunstweek wordt geleid en vertegenwoordigd door het bestuur:

 • Dhr. K. Scherphuis (voorzitter)
 • Mw. M.J.P. Heuvelmans (secretaris)
 • Dhr. A.M. de Looff (penningmeester)
 • Mw. K.M. Ginsberg