Organisatie

De Kinderkunstweek wordt georganiseerd door de commissie Kinderkunstweek die gevormd wordt door:
Bram de Muijnck (projectleider en voorzitter)
Marja Geerse (mede-projectleider en secretaris)
Kathrin Ginsberg (directeur CBK Zeeland)
Tessa Sonnemans (adviseur cultuureducatie Cultuurkwadraat/KEW Walcheren)
Tijl Clement (projectcoördinator cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen)

Projectondersteuning:
Annie de Nooijer (CBK Zeeland, website)
Pleun Meijer (CBK Zeeland, adviezen)
Ella Lijnse (adviezen speciaal onderwijs)
Martien Luteijn (adviezen)

Ideeënboek & digitale materialen:
Marja Geerse (schrijfster boek & ontwerper lessen en opdrachten)
Martien Luteijn (vormgever boek, illustraties en digitale lessen)
Mary Remijnse (filmmaker)

De Stichting Kinderkunstweek wordt geleid en vertegenwoordigd door het bestuur:
Dhr. K. Scherphuis (voorzitter)
Dhr. F. van de Velde (secretaris)
Dhr. A.M. de Looff (penningmeester)
Mw. K.M. Ginsberg
Mw. M.J.P. Heuvelmans