Ambitie

De Kinderkunstweek (KKW) heeft zich de afgelopen twaalf jaar steeds verder ontwikkeld. Waar de KKW zich de eerste jaren beperkte tot een lange week van tien dagen, waarin kinderen van het primair en speciaal onderwijs kennis maakten met moderne en hedendaagse beeldende kunst, is de KKW uitgegroeid tot een aanbod waar scholen en bso’s het hele jaar gebruik kunnen maken van:

 • Ideeënboek
 • Digitaal Klaslokaal
 • Activiteitenaanbod van kunstaanbieders, zoals vermeld op de website kinderkunstweek.nl

Vanaf 2022 worden ook de bso’s uitgenodigd deel te nemen aan de KKW met een speciaal voor deze doelgroep samengesteld kinderkunstweekpakket.

De Kinderkunstweek komt jaarlijks met een nieuw thema en vormt de start van een jaar lang kunstkijken, kunst vergelijken en geeft suggesties om zelf creatieve processen aan te gaan. Tijdens de KKW kunnen kinderen voor €10,00 een uniek kunstwerk kopen en hiermee hun eigen kunstverzameling opbouwen.

 

Stichting Kinderkunstweek organiseert de Kinderkunstweek en werkt samen met diverse culturele instellingen en aanbieders.

 

Doelstellingen

 • Leerkrachten enthousiast maken voor het thema van de KKW en hen veel werk uit handen nemen om dit met een minimum aan voorbereidingstijd over te kunnen brengen op hun leerlingen.
 • Gemotiveerde leerkrachten kunnen met het materiaal van de KKW kinderen kunst laten beleven met het accent op creativiteit, samenwerken, reflectie, kritisch nadenken en goed leren kijken.
 • Voldoende handvatten aanreiken waarmee leerkrachten – en medewerkers van de bso – cultuureducatie kunnen realiseren.
 • De KKW verankeren binnen het schoolplan van het speciaal en basisonderwijs.
 • Kinderen, scholen en bso tijdens de Kinderkunstweek stimuleren om deel te nemen aan activiteiten van kunstenaars, galeries, ateliers, musea en andere culturele aanbieders. Binnen en buiten school, onder schooltijd, maar ook daarna of in de vrije tijd.
 • Kunstenaars, galeries, musea, ateliers, boekhandels en bibliotheken actief betrekken bij de Kinderkunstweek en hen uitnodigen activiteiten aan te bieden op onze website.
 • Zeeland-breed ontwikkelen en bijdragen aan verdieping, verankering en aantoonbaar meer lokale verbindingen realiseren tussen cultuuraanbieders en scholen.
 • Jaarlijks een kunstenaar uitnodigen om een kunstwerk te maken voor de kinderen. Hiermee kinderen enthousiasmeren om zelf kunst te gaan verzamelen.