Deelnemende schoolbesturen

Het Kinderkunstweekpakket is gratis voor alle scholen die vallen onder een schoolbestuur dat de Kinderkunstweek financieel ondersteunt. Welke besturen dat zijn, staat hieronder.

 • Stichting Albero
 • Stichting Archipel Scholen
 • Stichting De Korre
 • Stichting Katholiek Onderwijs Hulst
 • Stichting Perspecto
 • Stichting ProBaz
 • Scoba: Stichting Confessioneel Basisonderwijs West Zeeuws-Vlaanderen
 • Stichting Obase
 • Stichting Omnisscholen
 • Stichting Prisma
 • Vereniging Radarscholen
 • Stichting Respont
 • Stichting Escaldascholen
 • ABS Middelburg
 • Primas Scholengroep
 • VPCO Tholen e.o.
 • HZ University of applied sciences