Privacyverklaring

Privacy Statement

Kinderkunstweek verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers (klanten), samenwerkingspartners en andere contactpersonen. Wij doen dit voor onze eigen activiteiten (projectuitvoering, website, informatieverstrekking en marketing). In deze privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen activiteiten. Indien je vragen hebt omtrent de verwerking van persoonsgegevens kun je je richten tot info@kinderkunstweek.nl.

Onze stichting

Kinderkunstweek is een stichting die kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar in aanraking wil brengen met moderne beeldende kunst in de eigen omgeving. Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Wij zijn per adres bereikbaar via Balans 17, 4331 BL te Middelburg.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt voor eigen activiteiten?

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode en huisnummer
 • Postbus
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Cookies
 • Surfgedrag

Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies om bijvoorbeeld uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Cookies kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld door Google ten behoeve van de “Analytics”- dienst. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wij wijzen er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn.

De toestemming die u ons heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen (lees eventueel ook deze toelichting door de Consumentenbond). U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet of niet goed meer werken.

Social media plug-ins
Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, Instagram en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van website van derden, waaronder YouTube en Vimeo, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Responsible Disclosure Statement
We vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze maatregelen om de beveiliging van onze systemen optimaal te houden, kan het voorkomen dat er een zwakke plek is. Als je een zwakke plek vindt, horen wij het graag zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Inzage en correctie
Indien u een relatie met onze Stichting heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Stichting Kinderkunstweek
Balans 17
4331 BL Middelburg
info@kinderkunstweek.nl

Grondslagen en de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van de taak van de stichting. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming, zoals bij het versturen van meldingen via nieuwsbrieven. In deze privacy statement delen wij met jou de partijen waar wij mee werken.

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de taak van Kinderkunstweek brengt met zich mee dat de Kinderkunstweek persoonsgegevens deelt met samenwerkingspartijen. In het onderstaande overzicht hebben wij de (sub)verwerkers opgesomd en tevens aangegeven waar deze partijen voor dienen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Kinderkunstweek.

Wij werken samen met de volgende (sub)verwerkers voor onze eigen activiteiten:

 • Trans-IP (hosting provider, data center in Amsterdam, Nederland)
 • Mailchimp (e-mail marketing software)
 • Google Analytics (inzichtelijk maken van alle traffic en events op de website)
 • Dropbox (software om intern samen te werken, wel cloud-based)

Hoe lang blijven gegevens bewaard?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Rechten van betrokkenen
Onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) heeft iedereen een aantal rechten. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Kinderkunstweek van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk verzoek doen via info@kinderkunstweek.nl. Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna te noemen: AP). Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat graag. Kinderkunstweek hecht veel waarde aan jouw privacy en daarom zijn wij altijd bereid om met jou in gesprek te gaan.

Overig
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Stichting Kinderkunstweek via info@kinderkunstweek.nl.