Disclaimer

De website van De Kinderkunstweek is bedoeld voor deelnemende scholen, deelnemende kunst- en cultuuraanbieders en andere belangstellenden. Ons streven, is deze personen zo goed mogelijk te informeren en van advies te voorzien. Onze website en digitale producten zijn met de uiterste zorg samengesteld.

Ondanks dat deze site met zorg is gemaakt door de stichting Kinderkunstweek kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens en soms veranderende informatie, onveiligheid, aanwezigheid van virussen, noch voor de gevolgen daarvan.

Gebruik van deze website in welke vorm dan ook geschiedt dan ook altijd en volledig voor uw eigen rekening en risico.

Vanwege het auteursrecht van de makers, is het niet toegestaan beelden of teksten of andere content van deze website zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de makers te verveelvoudigen of zelf openbaar te maken.

In en om de Kinderkunstweek worden foto’s gemaakt. Indien u of uw kinderen identificeerbaar zijn afgebeeld op een dergelijke foto, u daarvoor geen toestemming heeft gegeven, en u meent dat uw privacybelangen in het betreffende geval zwaarder wegen dan het belang van onze stichting bij een goede promotie van onze activiteiten, kunt u vanzelfsprekend een verzoek tot verwijdering ons richten. U mag ervan uitgaan dat wij in zijn algemeenheid zorgvuldig met beeldmateriaal omgaan.

De aansprakelijkheid van de stichting Kinderkunstweek is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidverzekering in voorkomende gevallen de stichting Kinderkunstweek aanspraak op uitkering geeft.