1953-2023

De KKW herdenkt de Watersnood

Voorafgaand aan de nationale herdenking op 1 februari krijgen alle Zeeuwse leerlingen van de groepen 7 en 8 en de bovenbouw van het speciaal onderwijs/vso een herdenkingsboekje:

Herinneren, herdenken en vooruitkijken.
Van druppel tot tsunami in het Watersnoodmuseum.

Dit boekje is ontwikkeld door Stichting Kinderkunstweek in samenwerking met het Watersnoodmuseum en met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Het thema van de Kinderkunstweek 2023 is bewust gekozen om bij deze belangrijke gebeurtenis te kunnen aansluiten. De opening van de KKW vindt dan ook plaats in het Watersnoodmuseum op 15 maart 2023.
Scholen die dat willen kunnen het herdenkingsboekje gebruiken als opmaat voor de KKW.

Het beeldmateriaal uit het boekje is ook terug te vinden in het Digitaal Klaslokaal.

Ook de activiteiten van het Watersnoodmuseum bieden een aanvulling.

 

Meer doen met het boekje dan meegeven?

Dat kan zeker!
Het is een boekje om thuis te lezen of op school. Ter voorbereiding op een bezoek aan het museum of juist nadat je er geweest bent.
Maar het biedt meer. Het nodigt uit om de wereldoriënterende vakken erbij te betrekken. Ga terug in de tijd naar 1421 en bekijk hoe de ‘Meester van de Heilige Elisabeth-Panelen’ de derde Sint Elisabethvloed schilderde. De eerste was al in 1404.

Kijk wereldwijd naar waar overstromingen en tsunami’s plaatsvonden en -vinden. Wat is het belang van de Deltawerken – ook een kunstwerk! – en hoe doen ze dat elders in de wereld? Waar komen die caissons vandaan waarmee het gat in de dijk bij Ouwerkerk werd gedicht? Ze brengen je terug naar de Tweede Wereldoorlog.

Kunstenaars kunnen met betoverende kunst laten zien wat de stijging van de zeespiegel teweeg kan brengen. En wat te denken van de natuurkundige aspecten van water?

De verdiepende subthema’s 3 en 4 in het Ideeënboek (in het Kinderkunstweekpakket voor deelnemende scholen) zijn hiervoor passend:

IJszeeën voor Caspar David Friedrich en Guido van der Werve
(groep 5 t/m 7, vso/bovenbouw so)

Waterspiegels die boven je uitstijgen bij Daan Roosegaarde en Lorenzo Quinn
(groep 7 en 8, vso)

 

En de jongere kinderen?

Ook jonge kinderen zal de nationale herdenking niet ontgaan. Het kan hen mogelijk bang maken. Bang voor herhaling van wat lang geleden gebeurde. Het boekje kan dan gebruikt worden om er een selectie uit te maken. Het verhaal over het hondje Bläsz is geschikt en ook de troostende wandkleden van Claudy Jongstra kunnen helpen om tranen van verdriet te drogen. Gelukkig zijn er nu sterke dijken en duinen die ons beschermen.

Dat de natuur voor mensen overweldigend kan zijn zien we in de kunstwerken die in subthema 2 besproken worden:

Hoog, hoger, hoogst, bij Katsushika Hokusai en William Turner
(groep 3-5, vso/midden- en bovenbouw so)

De allerjongsten willen we vooral op een plezierige manier met water laten kennismaken. Daarvoor biedt het Ideeënboek voor een jaar lang waterige kunst om naar te kijken, van te genieten en ook om zelf mee aan de slag te gaan. Maar steeds met aandacht voor duurzaamheid en verantwoord omgaan met het water om ons heen.

Herinneren, herdenken en vooruitkijken.