Wat vind ik in het Digitaal Klaslokaal?

Wat vind ik in het Digitaal Klaslokaal?

  1. Digitale lessen bij de volgende onderwerpen:

Tien minuten kunstkijken (4 x 5 lessen)
groep 1 t/m 8, vso/so, bso: voor wie eerder wil starten en langer wil doorgaan (op de website zijn de kunstwerken ook digitaal te zien)

subthema’s per doelgroep met meer verdieping en digitale lessen bij de geselecteerde kunstwerken (4 x 3 lessen)

Kunstkijken in vier ‘handige’ subthema’s

Twee kunstwerken met hetzelfde onderwerp vergelijken.

  • Subthema 1: Stippen als handtekening

(groep 1-5, vso/onder-, midden- en bovenbouw so)

 

  • Subthema 2: Droedelen en doedelen

(groep 3-5, vso/midden- en bovenbouw so)

 

  • Subthema 3: Het alfabet als kunst

(groep 5-7, vso/bovenbouw so)

 

  • Subthema 4: Was getekend, jij of ik?

groep 7-8, vso)

 

  1. De digitale versie van het Ideeënboek
  2. Kinderkunstopdrachten, beginnend met een kunstwerk online.
  3. Kennismaking met kunstenaar Boris Tellegen
  4. Kopieerbladen met tekenopdrachten door Boris Tellegen 

 

Voor hoelang?
We bieden het hele jaar aanbod in het Digitaal Klaslokaal en het Ideeënboek blijft altijd te gebruiken. Door cultuureducatie niet te beperken tot één lange week per jaar, maar het hele jaar door met kortere of langere tussenpozen aan te laten sluiten bij de andere vakgebieden, vraagt het weinig extra tijd en wordt een doorgaande lijn steeds beter zichtbaar. Het Kinderkunstweekpakket is hierop samengesteld, met de KKW als jaarlijks terugkerend hoogtepunt en steeds een nieuw thema in het voorjaar.

 

Waarom een inlogcode?
De digitale lessen, kopieerbladen en het digitale Ideeënboek zijn niet vrij toegankelijk. Ze zijn alleen toegankelijk voor aangemelde scholen en bso’s.