Hoe open je de KKW?

Het Kinderkunstweekpakket wordt zes weken voordat de KKW begint op locatie bezorgd. Alle tijd om de KKW voor te bereiden – wij hebben het nodige voorwerk al gedaan – en eventueel eerder te beginnen.

Vergeet niet aan te melden! Dat is noodzakelijk voor het ontvangen van het materiaal en de inlogcode voor het Digitaal Klaslokaal.

Hoe de KKW te openen en daarna?
Dat kan als een feestje, maar ook eenvoudig.

Heel weinig (voorbereidings)tijd?

Scholen
Kijk op de begindag van de KKW – woensdag 15 maart 2023 – naar het filmpje van kunstenaar Kamagurka, laat het kunstwerk dat hij voor de kinderen maakt zien en deel de Kinderkunstkaarten uit. Hiermee geef je kinderen de kans om een kunstwerk te bestellen en in hun vrije tijd een activiteit te bezoeken. Het kunstwerk – wordt in oplage gemaakt – zit in het Kinderkunstweekpakket. Uitleg voor de ouders staat op de Kinderkunstkaart die in oplage in het Kinderkunstweekpakket zitten.

Tip
Kijk tijdens de KKW iedere dag naar een les uit het Digitaal Klaslokaal. De tien-minuten-kunstkijken vragen nauwelijks tijd en voorbereiding. De door kinderen bestelde kunstwerken worden door ons op school bezorgd.

Bso
De lessen in het Digitaal Klaslokaal kunnen ook door de bso’s bekeken worden. Tien minuten kijken en vergelijken zijn daarvoor het meest geschikt.
Bso’s die samenwerken met scholen waar de Kinderkunstkaarten níet worden uitgedeeld, kunnen deze aanvragen bij info@kinderkunstweek.nl om ook deze kinderen de kans te geven een kunstwerk van Kamagurka te bestellen en in hun vrije tijd met de Kinderkunstkaart op stap te gaan.

Meer tijd?
Combineer de opening van de KKW met de nationale herdenking van de Watersnoodramp. Er is een extra hoofdstuk geschreven over herdenken in het Ideeënboek. Bovendien is er voor de groepen 7 en 8 een boekje – in samenwerking met het Watersnoodmuseum – beschikbaar. Ook te vinden in het Digitaal Klaslokaal.

Tip
Kies iedere dag een les uit het Digitaal Klaslokaal en doe ook eens een verwerkingsopdracht of een Kinderkunstopdracht. De subthema’s zijn voor de verdieping.

Groot feest?
Nodig bijvoorbeeld een kunstenaar uit voor een workshop of bezoek een galerie, atelier of museum en maak er een onvergetelijke dag van. Zie hiervoor ook activiteiten op onze website. Dit kan tijdens de school- en/of bso-uren.
Maak verder plannen voor een eindpresentatie waar ouders, verzorgers en andere belangstellenden welkom zijn.
Als scholen en bso’s samenwerken kunnen de activiteiten op elkaar worden afgestemd.

Nagenieten
Het aanbod in het Ideeënboek, het Digitaal Klaslokaal en het aanbod van activiteiten op de website kan onmogelijk allemaal tijdens de KKW gedaan worden. Geen nood: het Ideeënboek kan altijd gebruikt worden en het Digitaal Klaslokaal blijft het hele jaar geopend. Veel van de activiteiten blijven nog na de KKW mogelijk. Maak gebruik van de gratis Cultuurbus.
Zo blijft de KKW niet beperkt tot deze feestelijke week.

Tip
De culturele centra bieden ondersteuning bij het kiezen van een activiteiten en kunnen scholen en bso’s begeleiden.