KIES MET DE KKW VOOR KUNSTEDUCATIE MET KWALITEIT

De Kinderkunstweek (KKW) is een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Kinderkunstweek waar alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Zeeland aan kunnen meedoen. Ook scholen buiten Zeeland mogen meedoen.

Stichting Kinderkunstweek wil kinderen kennis laten maken met moderne en hedendaagse beeldende kunst en leerkrachten handvatten geven dit te realiseren. Musea, kunstenaars, galeries en andere kunst- en cultuuraanbieders worden actief bij de KKW betrokken. Er worden tijdens de Kinderkunstweek activiteiten geboden voor binnen en buiten school en in de vrije tijd.

Meer lezen over het doel en de ambitie van de KKW?

KINDERKUNSTWEEKPAKKET

De Kinderkunstweek draait op de volgende drie onderdelen:

  • de website met de digitale lessen beeldbeschouwen en het aanbod van de kunst- en cultuuraanbieders;
  • het thematische Ideeënboek met verwerkingsopdrachten en achtergrondinformatie voor leerkrachten;
  • de Kinderkunstbon, waarmee de kinderen sparen voor een kunstwerk.

BEELDBESCHOUWEN

Voor iedere jaargroep van het basisonderwijs – en het so en vso − zijn er meerdere digitale lessen beeldbeschouwen passend bij het thema. Deze lessen vragen weinig tijd en voorbereiding van de leerkracht.

Nieuwsgierig naar de inhoud? Bekijk de preview via lees meer.

 

KUNST IN DE OMGEVING

Stichting Kinderkunstweek wil musea, galeries, ateliers, kunstenaars en andere kunst- en cultuuraanbieders actief betrekken bij de Kinderkunstweek.

Zo maken kinderen niet alleen kennis met moderne en hedendaagse beeldende kunst, maar ook met deze vorm van kunst in hun eigen omgeving. Kunst laten beleven en goed leren kijken staan hierbij centraal.

KUNST VERZAMELEN

Elk jaar wordt door een professional een gesigneerd kunstwerk in oplage gemaakt.

Kinderen krijgen de kans dat voor € 10,- te kopen, maar moeten er wel wat voor doen: met allerlei activiteiten kunnen ze vier stickers verzamelen voor op hun Kinderkunstbon − twee onder schooltijd en twee in de vrije tijd.

FINANCIËLE STEUN

Dankzij bijdragen van de Provincie Zeeland en diverse instellingen, fondsen en bedrijven kan de Kinderkunstweek georganiseerd worden.

Zeeuwse scholen − waarvan de besturen de KKW financieel steunen − krijgen het KKW-pakket gratis en tijdig bezorgd. Andere scholen betalen 200 euro voor het Kinderkunstweekpakket.

ORGANISATIE KKW

De Kinderkunstweek wordt georganiseerd door de commissie Kinderkunstweek. De Stichting wordt geleid en vertegenwoordigd door het bestuur.

De Kinderkunstweek komt tot stand door middel van samenwerkingen met verschillende regionale en landelijke partners.