Aanmelden voor de KKW-2022 kan vanaf nu!

Vanaf vandaag kunnen basisscholen en bso’s zich aanmelden voor de Kinderkunstweek 2022!

Voor veel scholen in Zeeland is deelname gratis. Ondersteunt jouw schoolbestuur de Kinderkunstweek nog niet, dan betaal je €200,00 voor een Kinderkunstweekpakket. Na aanmelding ontvang je een factuur. Meld je school aan via het aanmeldformulier.

Vanaf komend jaar kan de bso deelnemen aan de Kinderkunstweek! Het lespakket voor de bso  kost €100,00. Na aanmelding controleren wij de gegevens en sturen een factuur. Het pakket wordt eind januari op de opgegeven locatie bezorgd. Meld je bso aan via het aanmeldformulier.

Kunstaanbieders

Tijdens en rondom de KKW kunnen galeries, kunstenaars, musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen met activiteiten aansluiten bij de KKW. Op school of op locatie. Onder schooltijd, tijdens de buitenschoolse opvang of in de vrije tijd. Meld je activiteit aan vanaf januari 2022.