Alles beweegt

Beweging in de kunst

Alles beweegt, dat zie je als je goed om je heen kijkt en dat geldt ook voor de kunst die deze eerste KKW aan de kinderen wordt gepresenteerd. Kunst die zelf beweegt of door de omgeving in beweging wordt gebracht.

En nog dit…

‘Dit was een geslaagde generale repetitie voor de eigenlijke opvoering in 2013’, zegt John Louws, een van de drijvende krachten achter het openingsfeest op het Abdijplein in Middelburg. ‘We hebben nu veel ervaring opgedaan om het volgend jaar goed te laten verlopen.’