Hoe gaan Corona en de KKW samen?

We kunnen niet uitsluiten dat tijdens de Kinderkunstweek meer of minder coronaregels zullen gelden. De KKW biedt – ondanks corona – veel mogelijkheden.

De tien Kinderkunstopdrachten (binnenkort te vinden in het Digitaal Klaslokaal) zijn voor iedereen beschikbaar: voor school, bso en thuis. Uiteindelijk kan er naar een gezamenlijke tentoonstelling toegewerkt worden.

De lessen kijken naar kunst (binnenkort te vinden in het Digitaal Klaslokaal) zijn voor scholen te gebruiken voor het thuisonderwijs.

Kunstaanbieders, scholen en bso’s kunnen in gesprek gaan over een aanbod op maat. Niet alle scholen en bso’s hanteren dezelfde afspraken. Ook rijden de cultuurbussen om op locatie een activiteit, museum of galerie te bezoeken.

Contactgegevens van zowel deelnemende scholen, bso’s als kunstaanbieders (onder de activiteiten) zijn te vinden op de website.