Activiteit op school

Smulkunst – schoolbreed project

KKaAT KinderKunstaATelier - Jessica van Dierendonck

Het is niet te eten, maar wanneer je het ziet loopt het water je in de mond. Ra ra, wat is dat? Dat is Smulkunst! Kunst om van te smullen…
‘Smulkunst’ is een schoolbreed kinderkunstweekproject waarbij we o.a gaan kijken, koken (koken?, ja koken!), schilderen, fotograferen en ruimtelijk gaan werken.
Het project wordt op maat gemaakt, leerlingen en leerkrachten worden ‘op afstand’ begeleid vanuit het atelier.

Doelgroep: groep 1 t/m 8
Begeleidingsintensiteit de eigen leerkracht