Activiteit op school

KKaAT: ‘Vertakt en geworteld’, schoolbreed project

KKaAT KinderKunstaATelier - Jessica van Dierendonck

Een op maat gemaakt project, waarbij het thema in de groepen 1 t/m 8, op uiteenlopende manieren aan bod komt.
We gaan o.a. werken met verf, inkt, en een camera en we maken o.a. takkenbeesten en boomsculpturen. We sluiten af met een tentoonstelling op school voor leerlingen en ouders.
KKaAT KinderKunstaATelier

Facebook * Instagram: jessica van Dierendonck beeldende kunst, kunst- en cultuureducatie

Doelgroep: groep 1 t/m 8
Begeleidingsintensiteit de eigen leerkracht
Woensdag 16 maart
9.00-12.00 uur
Donderdag 17 maart
9.00-15.00 uur
Vrijdag 18 maart
9.00-15.00 uur
Maandag 21 maart
9.00-15.00 uur
Dinsdag 22 maart
9.00-15.00 uur
Woensdag 23 maart
9.00-12.00 uur
Donderdag 24 maart
9.00-15.00 uur
Vrijdag 25 maart
9.00-15.00 uur