Activiteit op school

KKaAT: ‘Vertakt en geworteld’, schoolbreed project

KKaAT KinderKunstaATelier - Jessica van Dierendonck

Een op maat gemaakt project, waarbij het thema in de groepen 1 t/m 8, op uiteenlopende manieren aan bod komt.
We gaan o.a. werken met verf, inkt, en een camera en we maken o.a. takkenbeesten en boomsculpturen. We sluiten af met een tentoonstelling op school voor leerlingen en ouders.
KKaAT KinderKunstaATelier

Facebook * Instagram: jessica van Dierendonck beeldende kunst, kunst- en cultuureducatie

Doelgroep: groep 1 t/m 8
Begeleidingsintensiteit de eigen leerkracht