Wat kan ik met de Kinderkunstweek?

Kinderen worden tijdens deze week ‘kijkers naar kunst’ en gaan ook zelf aan het werk. Zo worden zij de kunstliefhebbers, -kijkers en -kopers van de toekomst! U, als kunstaanbieder, kan daarin een belangrijke rol spelen. Daarom bieden wij een platform om in contact te komen met deelnemende scholen. Kunstprofessionals zorgen zo voor verdieping en laten leerlingen kennismaken met kunstenaars, galeries, musea en andere kunstuitingen. Activiteiten kunnen op school plaatsvinden en op locatie.

Hoe sluit ik aan bij de Kinderkunstweek?

Op deze site geven we informatie over het thema en de kunstenaars die we uitlichten. Als u een activiteit aanbiedt, ontvangt u het Ideeënboek waar ook de scholen mee werken. Ook andere disciplines dan ‘beeldend’ kunnen aansluiten bij het thema.

Hoe meld ik me aan?

Door een activiteit in te voeren middels het aanmeldformulier (vanaf januari). Na controle plaatsen wij deze activiteit op onze website en kunt u ook zelf contact opnemen met deelnemende scholen en bso’s.

En verder?

  • Eventuele kosten kunt u verrekenen met de scholen die daar budget voor hebben, of een bijdrage vragen als activiteiten in de vrije tijd plaatsvinden.
  • U ontvangt een poster en deelnamebordje en gadgets om uit te delen aan de kinderen.