Materialen

Vanaf februari vinden de scholen die een compleet pakket hebben afgenomen en ingelogd zijn:

  • de logo’s behorend bij de Kinderkunstweek 2019;
  • het digitale Ideeënboek;
  • de flyers voor de kinderen en leerkrachten van en over de Kinderkunstweek;
  • de bestellijst voor de kunstwerken.

De digitale lessen vinden afnemers van een compleet pakket op hun ‘dashboard’ onder ‘digitale lessen’.

Vanaf de eerste week van februari vinden kunst- en cultuuraanbieders die zijn ingelogd:

  • de logo’s behorend bij de Kinderkunstweek 2019.