Wat is Kinderkunstweek?

De Kinderkunstweek (KKW) is een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Kinderkunstweek waar alle scholen voor basis- en speciaal onderwijs aan kunnen meedoen. De Kinderkunstweek vindt ieder voorjaar ruim tien dagen lang plaats.

De doelen van KKW

  • Kinderen kennis laten maken met moderne en hedendaagse beeldende kunst.
  • Kunst laten beleven met het accent op creativiteit, samenwerken, zelfreflectie, kritisch nadenken en goed leren kijken.
  • Leerkrachten handvatten geven om dit te realiseren.
  • Activiteiten bieden voor binnen en buiten school, maar ook voor in de vrije tijd.
  • Musea, kunstenaars, galeries en culturele instellingen actief bij de KKW betrekken.
  • Kinderen enthousiast maken om zelf kunst te gaan verzamelen.
  • De KKW een structurele plaats geven binnen het cultuureducatieplan.

Ambitie van KKW

Met de opgedane ervaring, de KKW in heel Zeeland en daarbuiten onder de aandacht brengen.


Hoe werkt het?

Het Ideeënboek, de Kinderkunstbon met bijbehorende activiteiten en de digitale lessen beeldbeschouwen zijn de kern van het project. Het Ideeënboek is ter inspiratie en een leidraad voor de leerkrachten. De kinderen krijgen een Kinderkunstbon om te sparen voor een kunstwerk en de website geeft toegang tot de digitale lessen beeldbeschouwen, extra materialen, informatie en geeft weer welke activiteiten tijdens de Kinderkunstweek te bezoeken zijn.

Scholen

De Kinderkunstweek richt zich met haar projectactiviteiten niet alleen op vier- tot twaalfjarigen, maar ook op hun leerkrachten. De school vormt daarbij het vertrekpunt en de leerkracht heeft de rol van initiatiefnemer en aanjager. De Kinderkunstweek ondersteunt leerkrachten door het aanbieden van achtergrondinformatie, lessen beeldbeschouwen, didactische uitwerking van activiteiten en ondersteuning bij de ontwikkeling van een doorgaande lijn beeldende kunsteducatie.

Klik hier voor meer informatie over meedoen en aanmelden voor scholen.

Kunst- en cultuuraanbieders

Stichting Kinderkunstweek wil naast het programma op school ook de aandacht van kinderen richten op kunstuitingen in hun eigen buurt en op beeldend kunstenaars zoals die zich in ateliers, galeries en musea presenteren. Het gaat hier om bewustwording van de betekenis van kunst in de eigen leefomgeving. Stichting Kinderkunstweek wil kinderen vooral leren kijken naar, zich laten verdiepen in en laten reageren op uiteenlopende moderne en eigentijdse kunstuitingen in al haar verschijningsvormen.

Klik hier voor meer informatie over meedoen en aanmelden voor kunst-en cultuuraanbieders.

Kunst verzamelen met de Kinderkunstbon

Alle kinderen die op school meedoen aan de KKW ontvangen een Kinderkunstbon. Op de Kinderkunstbon moeten vier stickers verzameld worden: twee onder schooltijd en twee in de vrije tijd. Met een volle Kinderkunstbon en tien euro kan een echt kunstwerk gekocht worden.

De stickers worden verzameld door de kinderen op school twee keer mee te laten doen aan een kunstactiviteit of door met de klas (groep) naar een museum, kunstenaar of galerie. Kinderen kunnen in hun vrije tijd ook zelf op bezoek gaan bij een museum, kunstenaar of galerie te gaan. Ook kunnen kinderen thuis opdrachten van de website downloaden, waarvoor stickers te verdienen zijn. Deze stickers plakt de school op de Kinderkunstbon.

Elk jaar wordt een kunstwerk in oplage gemaakt. Kinderen krijgen de kans dat te kopen als ze vier stickers op hun Kinderkunstbon hebben gespaard. De kunstwerken sluiten aan bij het thema van de Kinderkunstweek en worden gesigneerd. Zo beginnen kinderen hun eigen kunstverzameling.