Meedoen kunst- en cultuuraanbieders

Doe mee en laat u zien tijdens de Kinderkunstweek!

Wat is de Kinderkunstweek?

Aandacht voor moderne en hedendaagse beeldende kunst: Stichting Kinderkunstweek organiseert de Kinderkunstweek om kinderen tussen de vier en twaalf jaar kennis te laten maken met moderne beeldende kunst. De Kinderkunstweek biedt met haar programma handvatten voor het onderwijs om binnen een thema aan de slag te gaan met moderne beeldende kunst. Het digitale aanbod bestaat uit lessen beeldbeschouwen voor elke jaargroep en daarnaast is er ook een Ideeënboek. In dit boek zijn alle verwerkingsactviteiten beschreven bij de subthema’s, zodat kinderen ook zelf aan het werk kunnen. Ook biedt het Ideeënboek achtergrondinformatie bij de geselecteerde kunstwerken.

Aandacht voor kunst buiten school stimuleren: Stichting Kinderkunstweek wil naast het programma op school ook de aandacht van kinderen richten op kunstuitingen in hun eigen buurt en op beeldend kunstenaars zoals die zich in ateliers, galeries en musea presenteren. Het gaat hier om bewustwording van de betekenis van kunst in de eigen leefomgeving. 

Leren kijken naar kunst: Stichting Kinderkunstweek wil kinderen vooral leren kijken naar, zich laten verdiepen in en laten reageren op uiteenlopende moderne en eigentijdse kunstuitingen in al haar verschijningsvormen.


Meedoen aan de Kinderkunstweek
Om kinderen in hun eigen omgeving moderne en beeldende kunst te laten beleven, willen we musea, galeries, ateliers, kunstenaars en andere kunst- en cultuuraanbieders van harte uitnodigen om hun deuren open te stellen tijdens de Kinderkunstweek. Er zijn verschillende manieren om mee te doen:

1. U wilt uw museum, atelier of galerie openstellen voor een bezoek tijdens de Kinderkunstweek. U meldt u aan op de website en geeft aan dat u meedoet aan de KKW. Uw activiteit is in dit geval het openstellen van uw organisatie. U kunt uw openingstijden vermelden en een link maken naar uw eigen website. 

2. U biedt, al dan niet tegen vergoeding, tijdens de KKW workshops of rondleidingen aan en/of u heeft een binnen het thema passende tentoonstelling of activiteit. Dit aanbod kan ook op de website geplaatst worden. U voegt de openingstijden van de activiteit toe en kunt een link maken naar uw eigen website.

In beide gevallen kunnen scholen u benaderen voor een bezoek, maar ook ouders met kinderen kunnen in hun vrije tijd bij u op bezoek komen. Uiteraard ligt dit aan de tijden waarop uw organisatie geopend is of wanneer de activiteit beschikbaar gesteld wordt.

Na uw aanmelding op de website ontvangt u kort voor de KKW een poster en een deelnamebordje. U krijgt ook stickers die u op de Kinderkunstbonnen kunt plakken van kinderen die met hun school, ouders, vriendjes of opa’s en oma’s op bezoek komen tijdens de Kinderkunstweek.

Via de website kunt u het speciaal voor de KKW gemaakte Ideeënboek of het complete pakket materialen bestellen. Het boek is ook te koop bij CBK Zeeland, Balans 17 te Middelburg of via de webshop van CBK Zeeland.


Stickers meegeven na bezoek

Elk jaar wordt door een professional een gesigneerd kunstwerk of object in oplage gemaakt. Kinderen krijgen de unieke kans dat voor 10 euro te kopen, maar moeten er wel wat voor doen: met allerlei activiteiten kunnen ze vier stickers verzamelen voor op hun Kinderkunstbon -twee onder schooltijd en twee in hun vrije tijd. Zo beginnen kinderen hun eigen kunstverzameling. Een sticker meegeven na het bezoek, helpt om de Kinderkunstbon te vullen.


Aandacht voor uw activiteit

Scholen en ouders kunnen uw activiteit of openstelling terugvinden op onze website. Daarnaast is het belangrijk:

  • om uw activiteit op Facebook kenbaar te maken en te delen met de Facebookpagina van de Kinderkunstweek.
  • zelf contact op te nemen met de deelnemende scholen in uw eigen omgeving. U kunt zien welke scholen er meedoen onder het kopje scholen op deze pagina.
  • om uw activiteit realistisch, maar niet te hoog te prijzen.